Thông tin chi tiết:
Hoàng Thị Hiền
Tổ trưởng tổ Hóa - Sinh Hoàng Thị Hiền
Ngày tháng năm sinh 22/12/1981
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Đại học
Trình độ Giáo viên Địa lí
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0943561885
Email hthienc3tt.@yenbai.edu.vn
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều