Thông tin chi tiết:
Hà Thị Chuyên
Tổ trưởng tổ Toán - Lý Hà Thị Chuyên
Ngày tháng năm sinh 13/09/1989
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Đại học
Trình độ GV Vật lí
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 01656254866
Email hachuyen989@gmail.com
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều